Η SIGMA SOLUTIONS, με έδρα την Θεσσαλονίκη, στοχεύει στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των:

    • Ελεύθερων Επαγγελματιών
    • Μικρομεσαίων και Μεσαίων Επιχειρήσεων
    • Οργανισμών Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα

Share this page

FacebookTwitterMore...