Η Sigma Solutions διαθέτει στελέχη με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση, με πολυετή εμπειρία στο χώρο του e-business και με συνεχή εκπαίδευση πάνω στις σύγχρονες τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρακτικές, τα οποία είναι σε θέση να παρέχουν τη συμβουλευτική τους υποστήριξη σε κάθε βήμα σας στο χώρο του e-business. Συγκεκριμένα σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ακόλουθα θέματα:

 • Σχεδιασμός της μηχανοργάνωσης της επιχείρησής σας.
 • consulting_servicesΟλοκλήρωση εφαρμογών με τις επιχειρησιακές σας διαδικασίες.
 • Υποστήριξη οutsourced IT management.
 • Πολιτική προσέγγισης e-customers.
 • Εκπαίδευση σε θέματα e-Business.
 • Συστήματα Knowledge management.
 • Μελέτη και επιλογή πληροφοριακού συστήματος
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

 

 • Custom λύσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
 •    Ανάλυση επιχειρηματικών απαιτήσεων και μετατροπή αυτών σε τεχνικές προδιαγραφές.
 •    Συγγραφή Business Plan για νέες εταιρείες ή για τμήματα οργανισμών (start-ups), τόσο σε τεχνικούς όσο και επιχειρηματικούς τομείς.
 •    Μελέτες Εφικτότητας και Ορισμό Επιχειρηματικών Μοντέλων για το σχεδιασμό και υλοποίηση επιχειρηματικών εγχειρημάτων.
 •    Σχεδίαση custom eBusiness λύσεων βάσει προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένου του υλικού της δικτυακής υποδομής.

Share this page

FacebookTwitterMore...