Οι Υπηρεσίες της Sigma Solutions είναι οι παρακάτω:

 • Συμβουλευτικές:
  •   Μελέτες επιλογής εξοπλισμού Η/Υ , περιφερειακών και δικτύων
  •   Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιλογής λύσης λογισμικού
  •   Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης και εκπαίδευσης χρηστών
 • Web Design – Web Hosting – Web Marketing
  •   Υπηρεσίες web design
  •   Υπηρεσίες Web Development
  •   Υπηρεσίες Web Marketing
  •   Yπηρεσίες Web Hosting
  •   Yπηρεσίες Search Engine Optimization
  •   Yπηρεσίες Domain Registration
 • Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης(Helpdesk) & Συντήρησης:
  •   Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης(Helpdesk) και Συντήρησης Εξοπλισμού Η/Υ & Δικτύων
  •   Συμβόλαια Υποστήριξης(Helpdesk) εφαρμογών λογισμικού

Share this page

FacebookTwitterMore...