Συμβουλευτικές υπηρεσίες μελέτης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης προϊόντων λογισμικού.

Καταγραφή αναγκών, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Εκπαίδευση σε :

  • Eφαρμογές Εσόδων Εξόδων, Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής, Φορολογίας Εισοδήματος.
  • Eφαρμογές Μισθοδοσίας – Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού HRM
  • Εμπορικές – Οικονομικές Εφαρμογές
  • Eφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)
  • Eφαρμογές Διαχείρισης Πελατολογίου ( CRM )
  • Eφαρμογές Επιχειρηματικής Ευφυΐας  (Business Intelligence)

Share this page

FacebookTwitterMore...