Συστήματα Εισροών Εκροών

Gas station isolated on white background, 3d render

Σύμφωνα με το Ν. 3784 (ΦΕΚ 137Α / 07.08.2009) της πολιτείας, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων Εισροών Εκροών στο σύνολο των πρατηρίων της επικράτειας. Στις αποφάσεις Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980Β / 21.12.2010) και ΠΟΛ. 1009 (ΦΕΚ 72Β / 27.01.2012), καθώς και στις τροποποιήσεις αυτών με τις Φ2-2022 (ΦΕΚ 3017Β / 14.11.2012) και ΠΟΛ. 1203 (ΦΕΚ 3130Β / 26.11.2012) ορίζονται οι πλήρεις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

 

Τι είναι το Σύστημα Εισροών Εκροών;

gas-stations-2

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης του συνόλου των δραστηριοτήτων διακίνησης υγρών καυσίμων ενός πρατηρίου, με αυτόματη και ακριβή καταγραφή των πραγματικών διακινούμενων όγκων σε όλους τους κρίσιμους κόμβους του συστήματος και αποστολή των στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.

Λόγω των υψηλών προδιαγραφών των αυτόματων διαδικασιών, καθώς και των περιορισμένων ανοχών στα σφάλματα των μετρήσεων, η ανάπτυξη των συστημάτων απαιτεί μεγάλη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία.

Είναι μεγίστης σημασίας να δοθεί η πρέπουσα προσοχή τόσο κατά την επιλογή του συστήματος ελέγχου και διαχείρισης των δεξαμενών, όσο και στην ογκομέτρηση των δεξαμενών, λόγω της ιδιαίτερης επίδρασης που έχουν στα αποτελέσματα του συστήματος.

Με την υλοποίηση του συστήματος, οι παραδόσεις και οι επιστροφές των βυτιοφόρων, καθώς και οι πωλήσεις των καυσίμων, όλων των ειδών και των υπηρεσιών καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια και ελέγχονται με απόλυτη ακρίβεια και σε όλες τις δυνατές τους παραμέτρους.

 

Προδιαγραφές

Οι σημαντικότερες ευθύνες του συστήματος Εισροών-Εκροών είναι:

 1. να μετράει αδιάλειπτα τη στάθμη του καυσίμου και να τη μετατρέπει σε αντίστοιχο περιεχόμενο όγκο καυσίμου
 2. να αναγνωρίζει και να καταγράφει αυτόματα τις παραλαβές και τις πωλήσεις των καυσίμων
 3. να υπολογίζει αυτόματα τα ισοζύγια Εισροών-Εκροών
 4. να πραγματοποιεί τα ανωτέρω (2,3) κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο, στην τρέχουσα θερμοκρασία που έχουν τα καύσιμα μέσα στη δεξαμενή και να τα ανάγει στη θερμοκρασία αναφοράς των 15 oC
 5. να υπολογίζει την πυκνότητα του καυσίμου στις παραλαβές
 6. να εκδίδει:
  1. συγκεντρωτικές αναφορές ισοζυγίου κλεισίματος ημέρας
  2. συγκεντρωτικές αναφορές ισοζυγίου κλεισίματος βάρδιας
  3. δελτία παραλαβής
  4. δελτία λιτρομέτρησης
  5. δελτία επιστροφής
  6. δελτία εξαγωγής
  7. αποδείξεις εισόδου
  8. αποδείξεις λιανικής πώλησης
 7. να ανιχνεύει τις διαρροές του συστήματος εφόσον υπάρξουν
 8. να αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή και να τα αποστέλλει ηλεκτρονικά σε κεντρικές βάσεις δεδομένων
 9. να έχει τη δυνατότητα αυτόματου συναγερμού σε τυχόν κρίσιμες καταστάσεις (π.χ. βλάβη, μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια κ.α.)
 10. να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με φορολογικό μηχανισμό

 

gas-stations-3

 

Η ορθή και διασφαλισμένη λειτουργία του συστήματος Εισροών-Εκροών εξασφαλίζεται από την ακριβή ογκομέτρηση των δεξαμενών.

gas-stations-4.jpg

gas-stations-4

 

Γιατί SigmaSolutions

Στόχος μας είναι η εγκατάσταση συστημάτων και περιφερειακών εξοπλισμών, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν διαχρονικά.
Για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρίες εγκατάστασης συστημάτων Εισροών-Εκροών.

 
 
 

* Όλες οι ονομασίες και τα λογότυπα προϊόντων & εταιρειών αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων συνεργαζόμενων εταιριών .Η Sigma Solutions δεν έχει καμία αξίωση ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων.

 

Share this page

FacebookTwitterMore...