Η  SIGMA Solutions, με έδρα την Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των πληροφοριακών συστημάτων προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κάλυψη των αναγκών μηχανογράφησης κάθε επιχείρησης και οργανισμού με την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικού (Software) που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εταιρίας/οργανισμού αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η υψηλή τεχνολογία.

Βασική επιδίωξη μας, είναι η ανάπτυξη της επιχείρησης, με την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και με την παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου (Internet) αποσκοπώντας:

  •   Στην σωστή οργάνωση  και αυτοματοποίηση των εσωτερικών της λειτουργιών.
  •   Στην αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες της.
  •   Στην σωστή διαχείριση των οικονομικών της πόρων.
  •   Στην αποτελεσματική  διαχείριση των πελατειακών της σχέσεων.
  •   Στην εξοικονόμηση κόστους  και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της καθημερινής της λειτουργίας.
  •   Στην συνεχή βελτίωση της  απόδοσης των εργαζομένων της.
  •   Στην προβολή του σωστού επιχειρηματικού προφίλ της  στην αγορά.

 
Η εμπειρία και η αφοσίωση των στελεχών μας, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, διασφαλίζει την υψηλή αποδοτικότητα της επένδυση και εγγυάται την αποδοτική χρήση και διαρκή εποπτεία των προτεινόμενων λύσεων.

Share this page

FacebookTwitterMore...