Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk)  και Συντήρησης

Επιλέγοντας κάποια από τα συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk)  και Συντήρησης της Sigma Solutions, μειώνετε σημαντικά το κόστος μηχανογράφησης της επιχείρησης σας, κερδίζοντας μεγάλες εκπτώσεις επί του τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών της Sigma Solutions.

Τις ώρες προαγοράς για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να τις αξιοποιείτε για οποιαδήποτε ανάγκη προκύπτει στη διάρκεια του έτους και περιλαμβάνουν:

  • Άμεση τηλεφωνική και απομακρυσμένη (e-support) Υποστήριξη από το τμήμα τεχνικής Υποστήριξης της Sigma Solutions
  • Άμεση ανταπόκριση σε όλα τα αιτήματα χρήσης ή παραμετροποίησης των εφαρμογών
  • Παρουσία του Συμβούλου Μηχανογράφησης της Sigma Solutions στις εγκαταστάσεις σας κατόπιν δική σας απαίτησης
  • Προληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών
  • Ρυθμίσεις βελτιστοποίησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και των εφαρμογών
  • Άμεσο εντοπισμό και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων του μηχανογραφικού εξοπλισμού

Share this page

FacebookTwitterMore...