Εξοπλισμός Hardware – Δίκτυα – Τηλεφωνικά Κέντρα – Υποδομές

  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop PCs) – Φορητοί Υπολογιστές (Laptop) – Servers
  • Εκτυπωτές – UPS – Περιφερειακά
  • Δικτυακός εξοπλισμός (Switch – Hub – Routers)
  • Τηλεφωνικά Κέντρα PSTN/ISDN/VOIP
  • Συστήματα παρουσίας και ωρομέτρησης προσωπικού
  • Δομημένη καλωδίωση – Ασύρματα Δίκτυα – Συνδέσεις Internet

Share this page

FacebookTwitterMore...