Β Λογιστική Διαχείριση

Αναλυτικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Κάθετη εφαρμογή που καλύπτει τις όλες ανάγκες λογιστικής παρακολούθησης κάθε επιχείρησης
 • Ενσωμάτωση και ενοποίηση δεδομένων μέσω της πλατφόρμας των εμπορολογιστικών εφαρμογών Business (Plus, Value) της Epsilon Net
 • Δυνατότητα σύνδεσης με εμπορικές εφαρμογές της αγοράς και ενημέρωση κινήσεων, συναλλασσομένων και λογαριασμών Λ.Σ. μέσω ειδικού αρχείου
 • Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων
 • Παρακολούθηση Αναλυτικής Λογιστικής
 • Κάλυψη όλων των κατηγοριών βιβλίων του Κ.Β.Σ. με δυνατότητα μέχρι και 16-βάθμιας ενημέρωσης Γενικής ή Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Εισαγωγή άρθρων μισθοδοσίας από τις εφαρμογές Business Μισθοδοσίας / HRM
 • Δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης του λογιστικού σχεδίου σε ξένη γλώσσα
 • Δυναμικά πρότυπα άρθρα για την ελαχιστοποίηση του χρόνου καταχώρησης
 • Γρήγορος Υπολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης με σενάρια αυτοελέγχου
 • Ηλεκτρονική Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat, είτε με αυτόματη ενημέρωση από εγγραφές είτε με απευθείας καταχωρήσεις
 • Δυνατότητα ενημέρωσης εγγραφών Listing από Intrastat
 • Διαχείριση εντύπων λογιστικής (περιοδική δήλωση ΦΠΑ, εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, Ε3)
 • Online υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Λογιστική παρακολούθηση πακέτων τουριστικών γραφείων
 • Δυνατότητα εκτύπωσης πλήθους πληροφοριών και καταστάσεων ελέγχου
 • Δυνατότητα αναλυτικού καθορισμού δικαιωμάτων ανά χρήστη με αρχείο καταγραφής συμβάντων
 • Ολοκληρωμένο αρχείο παλαιών και νέων Κ.Α.Δ. με δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης και αυτόματης αντιστοίχησης

 

Αναλυτικά Χαρακτηριστικά Module

 • Διαχείριση Ισολογισμού
 • Αυτόματη διαδικασία κλεισίματος ισολογισμού και σύνταξης όλων των οικονομικών καταστάσεων μέσω έτοιμων, τυποποιημένων και παραμετροποιήσιμων βημάτων.
 • Διαχείριση Αξιογράφων
 • Συγχώνευση Δεδομένων Εταιρειών
 • Συγχώνευση (e-merge) δεδομένων για την αντιμετώπιση απαιτήσεων π.χ αναλυτικής ενημέρωσης κεντρικού από υποκαταστήματα, ομίλου εταιρειών κλπ.
 • Οικοδομοτεχνικά
 • Πλήρης κάλυψη των οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων με αυτόματο υπολογισμό και συμπλήρωση όλων των δηλώσεων και σχετικών εντύπων για το ΦΠΑ των ακινήτων.
 • Report Generator
 • Σχεδίαση εκτυπώσεων από τον χρήστη μέσω σύγχρονου εργαλείου Report Generator

 

* Όλες οι ονομασίες και τα λογότυπα προϊόντων & εταιρειών αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων συνεργαζόμενων εταιριών .Η Sigma Solutions δεν έχει καμία αξίωση ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων.

 

Share this page

FacebookTwitterMore...