Business Μισθοδοσία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
 

EDITION Ι. (1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 100 εργαζόμενοι)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 • Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας μεμονωμένα είτε για όλους τους εργαζομένους όλων των εταιριών (όμιλοι επιχειρήσεων, , λογιστικά γραφεία) είτε συνολικά για την επιχείρηση, είτε ανά υποκατάστημα ή τμήμα απασχόλησης με μία μόνο κίνηση με την πλέον απλοποιημένη και εύχρηστη διαδικασία της αγοράς.
 • Ταυτόχρονη χρήση πολλών παραθύρων στην εφαρμογή και διεκπεραίωση  μαζικών ενεργειών.
 • Ενσωμάτωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με δυνατότητα υπολογισμού των βασικών & νόμιμων αποδοχών, των τριετιών και ταυτόχρονη εμφάνιση των πινάκων αμοιβών και των κειμένων των συμβάσεων τη στιγμή του υπολογισμού του νόμιμου μισθού. Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις νέες Σ.Σ.Ε. και αναβαθμίσεις (updates) της εφαρμογής..
 • Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων (έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, συνταξιούχοι, μαθητεία ΟΑΕΔ, σπουδαστές ΤΕΙ, ελεύθεροι επαγγελματίες)
 • Πλήρης διαχείριση της μισθοδοσίας με δύο τρόπους:
 • Α) Αυτοματοποιημένη, από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net απόλυτα σύμφωνη με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία  (αυτόματος υπολογισμός λόγω αποχώρησης εργαζομένου, αυτόματος υπολογισμός συμβάσεων, αυτόματη ενημέρωση και υπολογισμός αναδρομικών, πλήρης κάλυψη και ενημέρωση όλων των ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, υπολογισμός ΦΜΥ με τριπλό τρόπο, αδειών, ασθενειών, λοχείας, διαθεσιμότητας, απουσιών, επιδομάτων, αποζημιώσεων)
 • Β) Πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη (πολιτικές αποδοχών, υπερωριών ανά εταιρία – υποκατάστημα – εργαζόμενο, απεριορίστων υπολογισμών προκαταβολών με βάση τα ασφαλιστικά ημερομίσθια ή τις ώρες εργασίας, δημιουργία ταμείων από τον χρήστη,  δημιουργία κρατήσεων, παροχών, δανείων, φόρου, αδειών)
 • Διατήρηση ιστορικότητας μισθοδοτικών περιόδων, ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, συλλογικών συμβάσεων, τρόπου υπολογισμού φόρου, υπερωριών και προσαυξήσεων. Διατήρηση ιστορικότητας μεταβολών στοιχείων καρτέλας εργαζομένων
 • Δυνατότητα χρήσης ημερολογίου για τον αυτόματο προσδιορισμό των ασφαλιστικών ημερών.
 • Αυτοματοποιημένες δυνατότητες υποβολής μέσω internet των Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, ΑΠΔ, αρχείων εισφορών σε Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία χωρίς επιπλέον καταχωρήσεις ή εντολές
 • Αυτόματη εξαγωγή σε αρχείο των εντολών πληρωμής σε τράπεζες και των άρθρων Γενικής Λογιστικής.
 • Ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλείψεων, λανθασμένων επιλογών (μέσω προειδοποιητικών ή απαγορευτικών μηνυμάτων) από την πιο απλή μέχρι την πιο εξειδικευμένη περίπτωση (καταχώρηση ΑΦΜ, υπολογισμός μισθών, καταχώρηση ασφαλιστικών στοιχείων ΚΑΔ, Κ.Π.Κ., διάκριση υπερωριών, υπόλοιπα αδειών, Προσωρινή – Οριστική ΦΜΥ κ.λ.π.)
 • Απεριόριστες επιλογές τυποποιημένων εκτυπώσεων από την πιο απλή μορφή (π.χ. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Μεταβολές Μισθών, Ληξιάριο Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, Βεβαίωση Αδείας Άνευ Αποδοχών) μέχρι την πλέον αναγκαία από Δημόσιο Οργανισμό (π.χ. Ασφαλιστική Ενημερότητα, Έντυπο Πρακτικής Άσκησης, Έντυπα ΟΑΕΔ – Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ & Λοιπών Ταμείων, ΔΟΥ κ.λ.π.)
 • Επιπλέον δυνατότητα σχεδίασης εκτυπωτικών που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης
 • Άμεση ανταπόκριση σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας με αναβαθμίσεις των εφαρμογών μέσω internet.
 • Πλήρης Εργατική και Φορολογική υποστήριξη από την πολυπληθής και άρτια καταρτισμένη επιστημονική ομάδα της Epsilon Net.
 • Ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πιστοποιημένων συνεργατών.
 • Έγκυρη, έγκαιρη και άμεση εξυπηρέτηση από την απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα της φορολογικής και τεχνικής υποστήριξης κάθε εργάσιμη ημέρα (09:00 έως 21:00)καθώς και Σάββατο (09:00 έως 14:00).
 • Epsilon Support  24 ώρες το 24ωρο μέσω Internet.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HRM:

  • Διαχείριση Ανταμοιβών: Εξαγωγή πληροφοριών για προκαταβολές – παροχές – δάνεια κ.λ.π. με παράλληλη διατήρηση ιστορικότητας νομίμων και συμφωνηθέντων αποδοχών
  • Διαχειριση Αδειών: Μαζική μεταβολή Ημερών Αδείας ανά Έτος των εργαζομένων και παραμετροποίησης υπολοίπων, ακριβής πληροφόρηση υπολοίπων αδειών με αυτόματη ενημέρωση ακόμα και για το 1ο & 2ο έτος. Εκτύπωση  Αδείας Άνευ Αποδοχών
  • Διαχείριση Σταθερών Στοιχείων: Μαζική εισαγωγή σταθερών στοιχείων στην καρτέλα και τις περιόδους των εργαζομένων
  • Διαχείριση Ασθενειών: Μαζική Εισαγωγή Ασθενειών των εργαζομένων και αυτόματη μεταφορά τους στις περιόδους.
  • Εκτύπωση πλαφόν ασθενείας με ενσωματωμένες όλες τις συνθήκες που ισχύουν από την εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία
  • Μαζική Διαχείριση Παροχών: Μαζική καταχώρηση και εισαγωγή των παροχών (δάνεια, συνδικαλιστικές εισφορές, λοιπές κρατήσεις) όλων των εργαζομένων όλων των εταιριών στην καρτέλα τους.

 

MODULE ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ EDITION I

MODULE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 • Διαχείριση ελαχίστων ημερομησθίων έργων και φάσεων.
  Αυτόματος υπολογισμός ελαχίστων ημερομισθίων έργων & φάσεων με πλήρη έλεγχο αυτών ως προς την υποχρέωση ολοκλήρωσης προς το ΙΚΑ
 • Πλήρης Διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες.
  Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών, ωρών, υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών, Αργιών.
 • Διαχείριση προκαταβολών.
  Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιόδων προκαταβολών με αυτόματο υπολογισμό των προκαταβολών βάσει ασφαλιστικών ημερών και μεταφορά αυτών στην κανονική περίοδο
 • Αρχείο καταγραφής εργασιών ανά χρήστη.
  Αρχείο καταγραφής εργασιών ανά χρήστη με αυτόματη σύνδεση της κάθε εγγραφής σε οποιοδήποτε πεδίο και αν γίνεται, με τον χρήστη που την πραγματοποίησε
 • Ελέυθερα πεδία.
  Δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερων πεδίων για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας. Επιλογή τύπου εμφάνισης ελεύθερου πεδίου (οριζόμενη τιμή, ποσοστό, αριθμητικό, αλφαριθμητικό, ημερομηνία ). Προβολή & επεξεργασία των πεδίων στη σχεδιαζόμενη μισθοδοτική κατάσταση και στο report generator.

  MODULE HRM

 • Διαχείριση Αδειών.
  Το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αδειών με δυνατότητες μαζικού προγραμματισμού αδειών, μαζικής μεταβολής και παραμετροποίησης υπολοίπων, ακριβής πληροφόρηση υπολοίπων αδειών με αυτόματη ενημέρωση ακόμα και για το 1ο & 2ο έτος. Αυτόματη τήρηση του βιβλίου αδειών. Άδεια Άνευ Αποδοχών
 • Διαχείριση Βιογραφικών.
  Δυνατότητα διαχείριση βιογραφικών των εργαζομένων, αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση με τη μισθοδοσία. Δυνατότητα εκτύπωσης αυτών σε μορφή λίστας
 • Αξιολόγηση Βιογραφικών.
  •Πλήρης Διαχείριση Βιογραφικών όλων των υποψηφίων καθώς και των εργαζομένων της επιχείρησης και αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση και ανταλλαγή στοιχείων με τη μισθοδοσία
  •Σύγχρονο εκτυπωτικό εργαλείο με τυποποιημένες εκτυπώσεις βιογραφικών και με επιπλέον δυνατότητες σχεδίασης από τον χρήστη με δημιουργία προτύπων εκτυπώσεων των επιμέρους ενοτήτων αυτών.
  •Ευέλικτη αξιολόγηση των βιογραφικών ανά θέση εργασίας πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη με επιπλέον δυνατότητες αυτόματων προσλήψεων ή σύνδεσης με Διαχείριση Συνεντεύξεων
  •Ημερολόγιο Συνεντεύξεων με παρακολούθηση της πορείας των βιογραφικών και επιπλέον αξιολογήσεις και επεξεργασίες αυτών. Αυτόματη σύνδεση με τη μισθοδοσία και δυνατότητα αυτόματης πρόσληψης
 • Αρχείο καταγραφής απουσιών κα παρουσιών.
  Πλήρης καταγραφή κινήσεων εργαζομένου και άντληση πληροφοριών με εκτυπωτικά παρουσιών και απουσιών
 • Πολιτική Μισθών.
  Δυνατότητα δημιουργίας πολιτικής μισθών με επιπλέον επιλογές μαζικής μεταβολής αυτών όπως και στοιχεία ιστορικότητας των νομίμων ή των συμφωνηθέντων αποδοχών.
 • Μαζική Διαχείριση Πρόσθετων Αποδοχών.
  Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των πρόσθετων αποδοχών – υπερωριών – προσαυξήσεων είτε ανά περίοδο είτε συνολικά ανά εργαζόμενο. Δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και σεναρίων υπολογισμού τους.
  •Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των υπερωριών & προσαυξήσεων είτε ανά περίοδο είτε συνολικά ανά εργαζόμενο. Δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και σεναρίων υπολογισμού τους.
 • Ημερολόγιο Υπενθυμίσεων.
  Ολοκληρωμένος Μηχανισμός ενημέρωσης όλων των απαραίτητων ενεργειών που υποχρεούται ο χρήστης να κάνει προς το Δημόσιο που προκύπτουν από τις διαδικασίες μισθοδοσίας
 • Δημιουργία & Επεξεργασία Σ.Σ.Ε..
  Δυνατότητα δημιουργίας συμβάσεων που καλύπτουν μεμονωμένες ανάγκες καθώς και επιλογή συλλογικών συμβάσεων για μερική ή πλήρης παραμετροποίηση τους για απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
 • Δημιουργία και Διαχείριση Οργανογράμματος.
  Σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο δημιουργίας, επεξεργασίας και παραμετροποίησης του οργανογράμματος της εταιρίας με ανάπτυξη των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που τις απαρτίζουν και με επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, εξαγωγής και εκτύπωσης στη μορφή που επιθυμεί ο χρήστης.
 • Διαχείριση Αγγελιών.
  Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αγγελιών με δημιουργία προτύπων και σύνδεση τους με τις θέσεις εργασίας και τα βιογραφικά των υποψηφίων

 

EDITION ΙΙ. (1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 100 εργαζόμενοι) – επιπλέον των χαρακτηριστικών της Edition Ι. περιλαμβάνει:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 • Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών, ωρών, υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών, Αργιών.
 • Πλήρες σύστημα κοστολόγησης με παρακολούθηση και επιμερισμό του κόστους μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους που σχεδιάζει και παραμετροποιεί ο χρήστης της εφαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιόδων προκαταβολών με αυτόματο υπολογισμό των προκαταβολών βάσει ασφαλιστικών ημερών και μεταφορά αυτών στην κανονική περίοδο

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HRM:

 • Πλήρης Διαχείριση Αδειών.
  Το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αδειών με δυνατότητες μαζικού προγραμματισμού αδειών, μαζικής μεταβολής και παραμετροποίησης υπολοίπων, ακριβής πληροφόρηση υπολοίπων αδειών με αυτόματη ενημέρωση ακόμα και για το 1ο & 2ο έτος. Αυτόματη τήρηση του βιβλίου αδειών. Άδεια Άνευ Αποδοχών
 • Διαχείριση Βιογραφικών
  Δυνατότητα διαχείριση βιογραφικών των εργαζομένων, αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση με τη μισθοδοσία. Δυνατότητα εκτύπωσης αυτών σε μορφή λίστας
 • Πολιτική Μισθών
  Δυνατότητα δημιουργίας πολιτικής μισθών με επιπλέον επιλογές μαζικής μεταβολής αυτών όπως και στοιχεία ιστορικότητας των νομίμων ή των συμφωνηθέντων αποδοχών.
 • Μαζική Διαχείριση Πρόσθετων Αποδοχών
  -Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των πρόσθετων αποδοχών – υπερωριών – προσαυξήσεων είτε ανά περίοδο είτε συνολικά ανά εργαζόμενο. Δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και σεναρίων υπολογισμού τους.
  -Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των υπερωριών & προσαυξήσεων είτε ανά περίοδο είτε συνολικά ανά εργαζόμενο. Δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και σεναρίων υπολογισμού τους.
 • Αρχείο καταγραφής απουσιών και παρουσιών Πλήρης καταγραφή κινήσεων εργαζομένου και άντληση πληροφοριών με εκτυπωτικά παρουσιών και απουσιών

 

ΜODULE ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ EDITION II

MODULE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 • Διαχείριση ελαχίστων ημερομησθίων έργων και φάσεων.
  Αυτόματος υπολογισμός ελαχίστων ημερομισθίων έργων & φάσεων με πλήρη έλεγχο αυτών ως προς την υποχρέωση ολοκλήρωσης προς το ΙΚΑ
 • Αρχείο καταγραφής εργασιών ανά χρήστη.
  Αρχείο καταγραφής εργασιών ανά χρήστη με αυτόματη σύνδεση της κάθε εγγραφής σε οποιοδήποτε πεδίο και αν γίνεται, με τον χρήστη που την πραγματοποίησε
 • Ελέυθερα πεδία.
  Δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερων πεδίων για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας. Επιλογή τύπου εμφάνισης ελεύθερου πεδίου (οριζόμενη τιμή, ποσοστό, αριθμητικό, αλφαριθμητικό, ημερομηνία ). Προβολή & επεξεργασία των πεδίων στη σχεδιαζόμενη μισθοδοτική κατάσταση και στο report generator.
 • Πρόγραμμα Ωρομέτρησης.
  Μαζική εισαγωγή δεδομένων ωρομέτρησης είτε μέσω προτύπων ωραρίων που
  δημιουργεί ο χρήστης είτε μέσω της απ’ ευθείας καταχώρησης των ωρών εργασίας των
  εργαζομένων. Δημιουργία Ωραρίων Εργασίας ανεξαρτήτου ημέρας μέσω των οποίων
  αντιμετωπίζεται η περίπτωση των κυλιόμενων ρεπό όπου ο χρήστης απασχολείται κάθε
  εβδομάδα σε διαφορετικές ημέρες και ώρες και δεν ακολουθεί σταθερό ωράριο βαρδιών. Μαζική ενημέρωση σε κοινή φόρμα όλων των εργαζομένων της εταιρίας μέσω των επιλογών μαζικών αντιγραφών ωραρίων, α) από ημέρα σε ημέρες & β) από
  εργαζόμενο σε εργαζόμενους .o Δημιουργία Σεναρίων Ωρομέτρησης και αποθήκευση αυτών ανά μήνα με επιλογή ορισμού φίλτρων υποκαταστήματος και τμήματος απασχόλησης.

  MODULE HRM

 • Αξιολόγηση Βιογραφικών.
  •Πλήρης Διαχείριση Βιογραφικών όλων των υποψηφίων καθώς και των εργαζομένων της επιχείρησης και αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση και ανταλλαγή στοιχείων με τη μισθοδοσία
  •Σύγχρονο εκτυπωτικό εργαλείο με τυποποιημένες εκτυπώσεις βιογραφικών και με επιπλέον δυνατότητες σχεδίασης από τον χρήστη με δημιουργία προτύπων εκτυπώσεων των επιμέρους ενοτήτων αυτών.
  •Ευέλικτη αξιολόγηση των βιογραφικών ανά θέση εργασίας πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη με επιπλέον δυνατότητες αυτόματων προσλήψεων ή σύνδεσης με Διαχείριση Συνεντεύξεων
  •Ημερολόγιο Συνεντεύξεων με παρακολούθηση της πορείας των βιογραφικών και επιπλέον αξιολογήσεις και επεξεργασίες αυτών. Αυτόματη σύνδεση με τη μισθοδοσία και δυνατότητα αυτόματης πρόσληψης
 • Δημιουργία & Επεξεργασία Σ.Σ.Ε..
  Δυνατότητα δημιουργίας συμβάσεων που καλύπτουν μεμονωμένες ανάγκες καθώς και επιλογή συλλογικών συμβάσεων για μερική ή πλήρης παραμετροποίηση τους για απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
 • Δημιουργία και Διαχείριση Οργανογράμματος.
  Σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο δημιουργίας, επεξεργασίας και παραμετροποίησης του οργανογράμματος της εταιρίας με ανάπτυξη των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που τις απαρτίζουν και με επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, εξαγωγής και εκτύπωσης στη μορφή που επιθυμεί ο χρήστης.
 • Διαχείριση Αγγελιών.
  Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αγγελιών με δημιουργία προτύπων και σύνδεση τους με τις θέσεις εργασίας και τα βιογραφικά των υποψηφίων
 • Διαχείριση Ταξιδίων.
  Δυνατότητα διαχείρισης των ταξιδίων του προσωπικού με ενημέρωση εξοδολογίων και λοιπών εξόδων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής
 • Διαχείριση Οχημάτων.
  Σύστημα παρακολούθησης των οχημάτων της εταιρίας ανά εργαζόμενο
 • Διαχείριση Κινητής Τηλεφωνίας.
  Σύστημα παρακολούθησης κινητής τηλεφωνίας, συσκευών, εταιρικών συμβολαίων, μηνιαίων λογαριασμών
 • Σενάρια Προβλέψεων
  Δυνατότητα προβλέψεων αποζημιώσεων προσωπικού (απόλυση, συνταξιοδότηση, άδεια)
 • Αξιολόγηση Προσωπικού
  Παρακολούθηση της πορείας των υποψηφίων & εργαζομένων και αξιολόγηση αυτών με επιπλέον δυνατότητες δημιουργίας ερωτηματολογίων με πλήρως παραμετροποιήσιμο σύστημα βαθμολόγησης από τον χρήστη
  Παρακολούθηση σταδιοδρομίας & εξέλιξης των εργαζομένων και επιπλέον σύστημα αξιολόγησης τους μέσω δημιουργίας & επίτευξης στόχων
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
  Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης – Σεμιναρίων με δυνατότητες αξιολόγησης τους.
 • Κατάρτιση και Σενάρια Προϋπολογισμού
  Ολοκληρωμένο εργαλείο δημιουργίας σεναρίων προϋπολογισμών με τη μέγιστη ακρίβεια και ορθότητα των αποτελεσμάτων  σε σχέση με οποιοδήποτε εργαλείο της αγοράς και με απεριόριστες επιλογές παραμετροποίησης και δημιουργίας κριτηρίων καλύπτοντας πλήρως και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Απεριόριστες επιλογές εκτυπώσεων και επιπλέον δυνατότητα ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ των αποτελεσμάτων των προϋπολογιστικών με τις απολογιστικές (κανονικές) μισθοδοτικές περιόδους. Πληρέστατη ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά: εργαζόμενο, αποδοχή, περίοδο, είδος εργαζομένου, σύμβαση εργασίας, θέση εργασίας, τμήμα απασχόλησης υποκατάστημα και εταιρία συνολικά
 • CRM Tools
  Ευέλικτο και σύγχρονο ημερολόγιο επαφών, ενεργειών, προγραμματισμού δράσης με παράλληλη διαχείριση του ημερολογίου υπενθυμίσεων
 • Υγιεινή & Ασφάλεια
  Ολοκληρωμένη διαχείριση υποσυστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας. Ιατρικό Ιστορικό εργαζομένων. Προγραμματισμός εξετάσεων. Καταγραφή περιστατικών & ατυχημάτων. Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε.

 

EDITION ΙΙΙ. (1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 100 Εργαζόμενοι) – επιπλέον των χαρακτηριστικών της Edition ΙΙ. περιλαμβάνει:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  • Δυνατότητα χρήσης ελεύθερων πεδίων για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας. Επιλογή τύπου εμφάνισης ελεύθερου πεδίου (οριζόμενη τιμή, ποσοστό, αριθμητικό, αλφαριθμητικό, ημερομηνία ). Προβολή & επεξεργασία των πεδίων στη σχεδιαζόμενη μισθοδοτική κατάσταση και στο report generator.
  • Παρακολούθηση κυκλώματος Αναλυτικής Λογιστικής με δυνατότητα εκτύπωσης & εξαγωγής του αντίστοιχου Άρθρου Λογιστικής
  • Αρχείο Καταγραφής Εργασιών ανά  χρήστη με αυτόματη σύνδεση της κάθε εγγραφής σε οποιοδήποτε πεδίο και αν γίνεται, με τον χρήστη που την πραγματοποίησε
  • Report Generator  με δυνατότητα απεριορίστων επιλογών σχεδίασης και παραμετροποίησης εκτυπώσεων
  • Πρόγραμμα Ωρομέτρησης Μαζική εισαγωγή δεδομένων ωρομέτρησης είτε μέσω προτύπων ωραρίων που δημιουργεί ο χρήστης είτε μέσω της απ’ ευθείας καταχώρησης των ωρών εργασίας των εργαζομένων. Δημιουργία Ωραρίων Εργασίας ανεξαρτήτου ημέρας μέσω των οποίων αντιμετωπίζεται η περίπτωση των κυλιόμενων ρεπό όπου ο χρήστης απασχολείται κάθε εβδομάδα σε διαφορετικές ημέρες και ώρες και δεν ακολουθεί σταθερό ωράριο βαρδιών. Μαζική ενημέρωση σε κοινή φόρμα όλων των εργαζομένων της εταιρίας μέσω των επιλογών μαζικών αντιγραφών ωραρίων, α) από ημέρα σε ημέρες & β) από εργαζόμενο σε εργαζόμενους .o Δημιουργία Σεναρίων Ωρομέτρησης και αποθήκευση αυτών ανά μήνα με επιλογή ορισμού φίλτρων υποκαταστήματος και τμήματος απασχόλησης.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HRM:

 • Περιγραφή Θέσης Εργσίας  Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης θέσεων εργασίας. Περιγραφή & αξιολόγηση θέσης εργασίας, σύστημα συσχετίσεων θέσεων εργασίας
 • Πλήρης Διαχείριση και αξιολόγηση βιογραφικών Εργαζομένων και Υποψηφίων
  Πλήρης Διαχείριση Βιογραφικών όλων των υποψηφίων καθώς και των εργαζομένων της επιχείρησης και αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση και ανταλλαγή στοιχείων με τη μισθοδοσία
  -Σύγχρονο εκτυπωτικό εργαλείο με τυποποιημένες εκτυπώσεις βιογραφικών και με επιπλέον δυνατότητες σχεδίασης από τον χρήστη με δημιουργία προτύπων εκτυπώσεων των επιμέρους ενοτήτων αυτών.
  -Ευέλικτη αξιολόγηση των βιογραφικών ανά θέση εργασίας πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη με επιπλέον δυνατότητες αυτόματων προσλήψεων ή σύνδεσης με Διαχείριση Συνεντεύξεων
  -Ημερολόγιο Συνεντεύξεων με παρακολούθηση της πορείας των βιογραφικών και επιπλέον αξιολογήσεις και επεξεργασίες αυτών. Αυτόματη σύνδεση με τη μισθοδοσία και δυνατότητα αυτόματης πρόσληψης
 • Διαχείριση Αγγελιών
  Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αγγελιών με δημιουργία προτύπων και σύνδεση τους με τις θέσεις εργασίας και τα βιογραφικά των υποψηφίων
 • Διαχείριση Ταξιδίων
  Δυνατότητα διαχείρισης των ταξιδίων του προσωπικού με ενημέρωση εξοδολογίων και λοιπών εξόδων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής
 •  Διαχείριση Οχημάτων
  Σύστημα παρακολούθησης των οχημάτων της εταιρίας ανά εργαζόμενο
 • Διαχείριση Κινητής Τηλεφωνίας
  Σύστημα παρακολούθησης κινητής τηλεφωνίας, συσκευών, εταιρικών συμβολαίων, μηνιαίων λογαριασμών
 • Σενάρια Προβλέψεων
  Δυνατότητα προβλέψεων αποζημιώσεων προσωπικού (απόλυση, συνταξιοδότηση, άδεια)
 • Αξιολόγηση Προσωπικού
  -Παρακολούθηση της πορείας των υποψηφίων & εργαζομένων και αξιολόγηση αυτών με επιπλέον δυνατότητες δημιουργίας ερωτηματολογίων με πλήρως παραμετροποιήσιμο σύστημα βαθμολόγησης από τον χρήστη
  -Παρακολούθηση σταδιοδρομίας & εξέλιξης των εργαζομένων και επιπλέον σύστημα αξιολόγησης τους μέσω δημιουργίας & επίτευξης στόχων
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
  Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης – Σεμιναρίων με δυνατότητες αξιολόγησης τους.

 

MODULE ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ EDITION III

MODULE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 • Διαχείριση ελαχίστων ημερομησθίων έργων και φάσεων.
  Αυτόματος υπολογισμός ελαχίστων ημερομισθίων έργων & φάσεων με πλήρη έλεγχο αυτών ως προς την υποχρέωση ολοκλήρωσης προς το ΙΚΑ
 • Ξενόγλωσσο Reporting
  Αυτόματη μετάφραση σταθερών και υπολογιστικών πεδίων στη σχεδιαζόμενη μισθοδοτική κατάσταση. Δημιουργία προτύπων εκτυπώσεων & μισθοδοτικών καταστάσεων με βάση την παραμετροποίηση και της επιλογής της γλώσσας εμφάνισης.

 

MODULE HRM

 • Ημερολόγιο Υπενθυμίσεων.
  Ολοκληρωμένος Μηχανισμός ενημέρωσης όλων των απαραίτητων ενεργειών που υποχρεούται ο χρήστης να κάνει προς το Δημόσιο που προκύπτουν από τις διαδικασίες μισθοδοσίας
 • Δημιουργία & Επεξεργασία Σ.Σ.Ε..
  Δυνατότητα δημιουργίας συμβάσεων που καλύπτουν μεμονωμένες ανάγκες καθώς και επιλογή συλλογικών συμβάσεων για μερική ή πλήρης παραμετροποίηση τους για απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
 • Δημιουργία και Διαχείριση Οργανογράμματος.
  Σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο δημιουργίας, επεξεργασίας και παραμετροποίησης του οργανογράμματος της εταιρίας με ανάπτυξη των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που τις απαρτίζουν και με επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, εξαγωγής και εκτύπωσης στη μορφή που επιθυμεί ο χρήστης.
 • Κατάρτιση και Σενάρια Προϋπολογισμών.
  Ολοκληρωμένο εργαλείο δημιουργίας σεναρίων προϋπολογισμών με τη μέγιστη ακρίβεια και ορθότητα των αποτελεσμάτων  σε σχέση με οποιοδήποτε εργαλείο της αγοράς και με απεριόριστες επιλογές παραμετροποίησης και δημιουργίας κριτηρίων καλύπτοντας πλήρως και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Απεριόριστες επιλογές εκτυπώσεων και επιπλέον δυνατότητα ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ των αποτελεσμάτων των προϋπολογιστικών με τις απολογιστικές (κανονικές) μισθοδοτικές περιόδους. Πληρέστατη ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά: εργαζόμενο, αποδοχή, περίοδο, είδος εργαζομένου, σύμβαση εργασίας, θέση εργασίας, τμήμα απασχόλησης υποκατάστημα και εταιρία συνολικά
 • CRM Tools
  Ευέλικτο και σύγχρονο ημερολόγιο επαφών, ενεργειών, προγραμματισμού δράσης με παράλληλη διαχείριση του ημερολογίου υπενθυμίσεων
 • Υγιεινή & Ασφάλεια
  Ολοκληρωμένη διαχείριση υποσυστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας. Ιατρικό Ιστορικό εργαζομένων. Προγραμματισμός εξετάσεων. Καταγραφή περιστατικών & ατυχημάτων. Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε.

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ που μπορούν να ενσωματωθούν και στις τρεις editions
•Συγχώνευση Δεδομένων Εταιρειών.
•Query Builder.
•Εισαγωγή δεδομένων από ρολόι .
•Εισαγωγή Αποτελεσμάτων Ωρομέτρησης.
•Report Generator

 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Το “Πλήρες Σύστημα Ωρομέτρησης” είναι η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της Epsilon Net για τις εφαρμογές μισθοδοσίας οι οποίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις που τηρούν διαδικασία καταγραφής και ελέγχου παρουσιών προσωπικού.Το νέο ολοκληρωμένο υποσύστημα παρέχει την δυνατότητα καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας του παρουσιολογίου των εργαζομένων με παράλληλη δυνατότητα παραμετροποίησης των ωραρίων εργασίας με βάση τους κανόνες που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση ενώ συγχρόνως διαχειρίζεται πλήρως όλα τα υποσυστήματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ωρομέτρηση των εργαζομένων όπως άδειες, ασθένειες, αργίες, νυχτερινά, υπερωρίες.

Η φιλικότητα, η ταχύτητα, η προσαρμοστικότητα, η εγκυρότητα, η αξιοπιστία αλλά και η ευελιξία είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά της νέας αυτής ολοκληρωμένης λύσης η οποία είναι ενσωματωμένη στις εφαρμογές μισθοδοσίας της Epsilon Net παρέχοντας περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και άμεση ενοποίηση των υποσυστημάτων “Ωρομέτρηση” & “Μισθοδοσία” σε μία ενιαία εφαρμογή!

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α. Σύστημα Καταγραφής Παρουσιών (hardware)

Υπερσύγχρονες και πολλαπλές επιλογές καταγραφής παρουσιών με δυνατότητα διαχείρισης απεριορίστων εγκαταστάσεων τερματικών αλλά και εργαζομένων.

Ενδεικτικές Λύσεις:

Τερματικά με χρήση κάρτας (απλή, μαγνητική, proximity, smart)

• Τερματικά με χρήση ταυτότητας ή μπρελόκ

• Βιομετρικά τερματικά με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος

• Βιομετρικά τερματικά με αναγνώστη γεωμετρίας παλάμης

• Τερματικά με παράλληλη χρήση τουρνικέ

Β. Ωρομέτρηση (software)

• Αυτόματο υποσύστημα Επικοινωνίας με Σταθμούς Ωρομέτρησης (ρολόγια)

• Υποσύστημα Παραμέτρων & Κανόνων Ωρομέτρησης

• Υποσύστημα Διαχείρισης Λοιπών Στοιχείων Ωρομέτρησης (Άδειες, Ασθένειες, Αργίες, Υπερωρίες)

• Υποσύστημα Οργάνωσης Πλάνου Εργασίας

• Υποσύστημα Υπολογισμού Ωρομέτρησης

• Υποσύστημα Αναφορών (Reports)

 

* Όλες οι ονομασίες και τα λογότυπα προϊόντων & εταιρειών αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων συνεργαζόμενων εταιριών .Η Sigma Solutions δεν έχει καμία αξίωση ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων.

 

Share this page

FacebookTwitterMore...