Mobile Rich Enterprise

H εφαρμογή moRE παρέχει μέσω φορητών συσκευών (Smart Phones, PDAs, Tablets) τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης (ERPs, CRM κ.ά.) για άντληση κρίσιμων πληροφοριών και πραγματοποίηση συναλλαγών ή κινήσεων, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα με ελάχιστες απαιτήσεις εκμάθησης.

Πλήρης λειτουργικότητα σε συνδρομητικό μοντέλο
Η εφαρμογή moRE αποτελείται από 5 βασικά modules και παρέχεται αποκλειστικά σε συνεργασία με τη Vodafone, ως υπηρεσία με μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη, στο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας.
Όλη η απαιτούμενη υποδομή φιλοξενείται στο Data Center της SingularLogic, το οποίο εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και την ασφάλεια για την ακεραιότητα των δεδομένων, που διακινούνται και φυλάσσονται σε αυτό.
Η εφαρμογή moRE είναι διαθέσιμη τόσο στο Google Play όσο και στο App Store της Apple, απ’ όπου μπορεί να εγκατασταθεί στις αντίστοιχες συσκευές ως demo εντελώς δωρεάν.

 

moRE Sales

Η απόλυτη λύση για φορητή παραγγελιοληψία, merchandising και τιμολόγηση επί αυτοκινήτου για επιχειρήσεις που επιθυμούν να οργανώσουν, να αυτοματοποιήσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες τους.  Απευθύνεται σε εταιρίες που διαθέτουν τμήμα πωλήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και σε εταιρίες εμπορίας ή διανομής αγαθών (ποτά, ψιλικά, τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ.).
Παρέχεται on-line διασύνδεση και συγχρονισμός των δεδομένων του πωλητή με τα συμβατά συστήματα της SingularLogic, διασύνδεση (μέσω import/export) με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών καθώς και αυτόνομη λειτουργία χωρίς επικοινωνία με backoffice.
Χαρακτηριστικά για τον πωλητή στη φορητή συσκευή:

 • On line πληροφόρηση
 • Παραγγελιοληψία / Εισπράξεις
 • Merchandising
 • Τιμολόγηση
 • Καταγραφή εξόδων

 

Χαρακτηριστικά για το διαχειριστή του συστήματος ή τον προϊστάμενο πωλήσεων:

 • Καθορισμός δρομολογίων
 • Ορισμός πωλητών & επιθεωρητών
 • Διαχείριση παραγγελιών / εισπράξεων
 • Παρακολούθηση του γεωγραφικού σημείου λήψης παραγγελιών / εισπράξεων
 • Διαχείριση εξοδολογίων
 • Λήψη αναφορών (εκτυπωτικά) και στατιστικών στοιχείων

 

Συμβατότητα συσκευών:

 • Android – Smart Phone / Tablet (2.3 – 4.1)
 • iOS – iPhone / iPad (4 – 6)
 • Windows Mobile (5.0 – 6.5) *

 

moRE Info

Το γραφείο στο κινητό σας, οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε!
Η SingularLogic με την πρωτοποριακή εφαρμογή moRE Info εξασφαλίζει στα στελέχη μιας επιχείρησης ολοκληρωμένη πρόσβαση μέσω του κινητού τους τηλεφώνου σε βασικές πληροφορίες της επιχείρησης, οποιαδήποτε στιγμή, από όπου και αν βρίσκονται. Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη, πωλητές αλλά και σε κάθε εργαζόμενο που βρίσκεται συστηματικά εκτός γραφείου.

Χαρακτηριστικά:

 • Πληροφορίες για πελάτες (παραγγελίες, υπόλοιπο, πλαφόν, εκπτώσεις κ.λπ.)
 • Στοιχεία πωλήσεων ανά περίοδο
 • Πληροφορίες για προϊόντα (απόθεμα, αποθήκες κ.λπ.)
 • Δυνατότητα εμφάνισης εξατομικευμένων αναφορών
 • Πραγματοποίηση κλήσεων και αποστολή email/sms μέσα από την εφαρμογή.

 

Συμβατότητα συσκευών:

 • Android – Smart Phone / Tablet (2.3 – 4.1)
 • iOS – iPhone / iPad (4 – 6)

 

moRE CRM

Η ιδανική λύση για να έχετε το CRM πάντα μαζί σας.
Η SingularLogic με την πρωτοποριακή υπηρεσία moRE CRM δίνει τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από το CRM της επιχείρησης, μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς και διεκπεραίωσης όλων των διεργασιών που αφορούν στους πελάτες οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο.
Απευθύνεται σε εταιρίες που έχουν ενσωματώσει στις διαδικασίες του ένα σύστημα CRM και θέλουν τα στελέχη τους να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν online από τη φορητή τους συσκευή.
Χαρακτηριστικά:

 • Πρόσβαση σε Έργα και Ενέργειες
 • Συμφωνίες με Επαφές (agreements)
 • Ευκαιρίες πώλησης (opportunities)
 • Διεκπεραίωση Αιτημάτων Επαφών (service requests)
 • Εμφάνιση Κατάστασης Παγίων (assets)
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων και αποστολής email / sms μέσα από την εφαρμογή

 

Συμβατότητα συσκευών:

 • Android – Smart Phone / Tablet (2.3 – 4.1)
 • iOS – iPhone / iPad (4 – 6)

 

moRE Field Service

Η εφαρμογή απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που επιθυμούν να οργανώσουν το τεχνικό τους τμήμα και να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία επισκευής ή συντήρησης συσκευών στο χώρο του πελάτη.
Παρέχεται διασύνδεση (μέσω import/export) με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών καθώς και αυτόνομη λειτουργία χωρίς επικοινωνία με backoffice.

 

Χαρακτηριστικά:

 • Προγραμματισμός δρομολόγησης
 • Διεκπεραίωση εντολών επισκευής
 • Κάλυψη Εγγυοδοσίας συσκευών
 • Προβολή εγχειριδίων, φωτογραφιών ή Βίντεο συσκευών και ανταλλακτικών
 • Κατάσταση αποθήκης
 • Δυνατότητα δημιουργίας νέας εντολής επισκευής
 • Ημερολογιακή διαχείριση των επισκέψεων
 • Πλήθος εκτυπώσεων όπως μέσος ημερήσιος χρόνος εργασίας ανά τεχνικό, ανεκτέλεστες επισκευές ανά τεχνικό, τζίρος επισκευών ανά τεχνικό κ.λπ.

 

Συμβατότητα συσκευών:

 • Android – Smart Phone / Tablet (2.3 – 4.1)
 • iOS – iPhone / iPad (4 – 6)

 

Διασύνδεση με back office εφαρμογές
Η εφαρμογή λειτουργεί σε standalone έκδοση

 

moRE Accountant

On-line διασύνδεση με το κεντρικό λογιστικό σύστημα της SingularLogic Accountant για να προσφέρει στους λογιστές τη δυνατότητα να ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα από κάθε σημείο και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης είναι βιβλία, Β’ & Γ’ κατηγορίας, πάγια,  αξιόγραφα,  καταστάσεις ΚΕ.ΠΥ.Ο., τις Δηλώσεις ΦΠΑ,  τη Δήλωση εισοδήματος κ.ά.
Χαρακτηριστικά:

 • Δεδομένα για Πελάτες
 • Πληροφορίες για Προμηθευτές
 • Στοιχεία Επιταγών
 • Δηλώσεις
 • Υπενθυμίσεις για συγκεκριμένες ημερομηνίες
 • Συμβάντα

 

Συμβατότητα συσκευών:

 • Android – Smart Phone / Tablet (2.3 – 4.1)
 • iOS – iPhone / iPad (4 – 6)

 

more android 1more android 2more android 3more android 4more android 5more android 6more ios 1more ios 2more ios 3more ios 4more ios 5

 

* Όλες οι ονομασίες και τα λογότυπα προϊόντων & εταιρειών αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων συνεργαζόμενων εταιριών .Η Sigma Solutions δεν έχει καμία αξίωση ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων.

 

Share this page

FacebookTwitterMore...