eurofasma_next

Το Eurofasma NEXT αποτελεί μία σύγχρονη και πλούσια σε λειτουργίες εφαρμογή, που παράλληλα διατηρεί την απλότητα, την ευχρηστία και την αξιοπιστία της εφαρμογής Eurofasma (DOS) που την τοποθέτησαν στην κορυφή της αγοράς για πολλές δεκαετίες.
Αποτελεί ένα εξαιρετικά σύγχρονο εργαλείο για τις μεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον καλύπτει όλες τις εμπορολογιστικές τους ανάγκες – λειτουργίες και επιπλέον συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 • Διαχείριση Εταιριών

Παρακολούθηση ομίλων εταιριών
Πολλαπλές χρήσεις ανά εταιρία

 • Διαχείριση Αποθήκης

Αποθήκες ανά υποκατάστημα
Διαχείριση Ειδών
Set ειδών
Τιμοκατάλογοι
Παραστατικά Αποθηκών

 • Παρακολούθηση Συναλλασσομένων

Διαχείριση Πελατών
Διαχείριση Προμηθευτών
Διαχείριση Λοιπών Λογαριασμών
Ειδικές Συμφωνίες Πελατών-Προμηθευτών

 • Πωλήσεις

Παραγγελιοληψία-Τιμολόγηση
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Εισφορά Ανακύκλωσης
Μικτός τρόπος πληρωμής
Προκαταβολές παραγγελιών
Υπολογισμός Δόσεων
Διαχείριση Πωλητών-Εισπρακτόρων
Διαχείριση Εντατικής Λιανικής

 • Αγορές

Παραγγελιοδοσία
Κοστολόγηση Αγορών
Φάκελο εισαγωγών

 • Χρηματοοικονομικά

Αντιστοιχήσεις Εισπράξεων-Πληρωμών
Διαχείριση Αξιόγραφων & Πινάκια
Cash flow
Στοχοθετήσεις
Εικόνα Επιχείρησης

 • Γενική Λογιστική/Ισολογισμό
 • Διαχείριση Παγίων
 • Report Generator
 • Import-Export

 

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Σύγχρονο και οικείο περιβάλλον λειτουργίας:Εξασφαλίζει φιλικότητα και ευχρηστία στην καθημερινή λειτουργία της εφαρμογής. Έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Windows, µε menu που προσοµοιάζουν στο outlook, επιτυγχάνοντας φιλικότητα, ευχρηστία, ακόμα και στον μη εξοικειωμένο χρήστη.
 • Εξαιρετικά εύχρηστη και γρήγορη εφαρμογή:Τα menu είναι δομημένα με τρόπο τέτοιο ώστε να πληρούν την καθημερινή ροή των εργασιών του χρήστη, ο οποίος οδηγείται από την ίδια την εφαρμογή. Οι οθόνες είναι λιτές και περιεκτικές, τα διάφορα πλήκτρα λειτουργίας οριζόμενα από τον ίδιο, με βάση τις ανάγκες του και τις συνήθειες του. Όλες οι οθόνες της εφαρμογής (πχ. οθόνη τιμολόγησης, εισαγωγής ειδών, πελατών κλπ) είναι οριζόμενες από το χρήστη ανάλογα με τις ανάγκες του και προς διευκόλυνσή του. Οι ταχύτητες εκτέλεσης των καθημερινών λειτουργιών είναι εξαιρετικά γρήγορες πχ. τιμολόγηση. Διαθέτει γρήγορες αυτοματοποιημένες λειτουργίες με την χρησιμοποίηση Wizards στις μαζικές εργασίες (π.χ. markup τιμών), προσφέροντας συγχρόνως απόλυτο έλεγχο των διαδικασιών ενημέρωσης.
 • Διαρκής πληροφόρηση για τον Επιχειρηματία:Τα δεδομένα που καταχωρούνται κατά  την καθημερινή λειτουργία της εφαρμογής αποτυπώνονται σε μια σαφή και άμεση εικόνα (ανά πάσα στιγμή), δίνοντας αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση στον επιχειρηματία, προσφέροντας του δηλαδή ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Διασφάλιση πληροφοριών με υψηλού επίπεδου σύστημα ασφάλειας:Τα δικαιώματα πρόσβασης στους υπαλλήλους της επιχείρησης ορίζονται ανά εργασία, εντάσσοντάς τους σε ρόλους που καθορίζονται από τον επιχειρηματία. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα καθορισμού ασφαλείας φτάνει έως το επίπεδο εισαγωγής, τροποποίησης ή διαγραφής των εγγραφών.
 • Υψηλό επίπεδο ασφάλειας δεδομένων:Το Eurofasma Next ενσωματώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής, χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες βάσεις δεδομένων.
 • Γρήγορη εκκίνηση λειτουργίας:Το Eurofasma ΝΕΧΤ είναι ταχύτατο στην εγκατάστασή και λειτουργία του. Διαθέτει πρότυπη παραμετροποίηση για τις συνήθεις συναλλαγές, ενώ συγχρόνως είναι ευέλικτο στο να εξυπηρετεί εξειδικευμένες ανάγκες και δραστηριότητες.
 • Λίστες εγγραφών (browsers):Η εφαρμογή διαχειρίζεται λίστες εγγραφών (πχ. κατάλογος ειδών, παραστατικών κλπ.) προσφέροντας δυνατότητα εξαγωγής τους σε : Αρχεία Κειμένου, MS Excel (XLS), HTML, XML. Επιπλέον διαθέτει δυνατότητες  επιλογής των εμφανιζόμενων πληροφοριών, ορισμού φίλτρων εμφάνισης ως προς τον τρόπο και το περιεχόμενο και ταξινόμησης.
 • Πλούσιο Reporting:Διαθέτει  πλήθος έτοιμων καταστάσεων ανά λειτουργία (Αποθήκη, Συναλλασσόμενοι, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές, Πωλήσεις, Αξιόγραφα κλπ), καλύπτοντας όλες τις ανάγκες πληροφόρησης. Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα απεριόριστου ορισμού φίλτρων και ταξινομήσεων στις καταστάσεις.
  Οι καταστάσεις εξάγονται, εκτός από τον εκτυπωτή, σε  MS Excel (XLS), Αρχεία Κειμένου, HTML, PDF.
  Όλες οι καταστάσεις της εφαρμογής διαμορφώνονται μέσω ενός εξαιρετικά εύχρηστου εργαλείου ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε χρήστη.

 

 
 
 

* Όλες οι ονομασίες και τα λογότυπα προϊόντων & εταιρειών αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων συνεργαζόμενων εταιριών .Η Sigma Solutions δεν έχει καμία αξίωση ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων.

 

Share this page

FacebookTwitterMore...