Έργα για τη διαχείριση και διανομή ύδατος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Eπιχειρησιακό πρόγραμμα:    ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
Περιοχή εφαρμογής:     Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:    20/2/2012 – 20/3/2012
Κατασκευή έργων υποδομών ύδρευσης συμπληρωματικών προς υφιστάμενα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί και κατασκευασθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. για την Διαχείριση Αποθήκευση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) στους Δήμους και ΔΕΥΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος των προτεινόμενων έργων είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων και εν λειτουργία  έργων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης στους κατοίκους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
 ΕΠ “Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων”
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Τομείς ενδιαφέροντος: Περιβάλλον
Κατηγορία δικαιούχων: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) / Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)
Σε ποιους απευθύνεται:

  • Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

Προϋπολογισμός: € 500.000

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ
Περίοδος υποβολής: από 20/2/2012 έως 20/3/2012

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

Share this page

FacebookTwitterMore...