Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Δράση: Επιχειρηματικότητα των Νέων.

Περιοχή εφαρμογής:     Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:    30/12/2011, έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η Δράση Επιχειρηματικότητα των Νέων αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011). Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης – ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το σύνολο των κεφαλαίων της Δράσης Επιχειρηματικότητα των Νέων ανέρχονται σε 90εκατ €, εκ των οποίων 30εκατ € αφορούν τη συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 60εκατ € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα ταμείο χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) που δημιουργήθηκε στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), με σκοπό να συνεργαστεί με τις Τράπεζες που προέκυψαν  από δημόσιο διαγωνισμό για την από κοινού χορήγηση ανακυκλούμενων δανείων. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και οι επιλεγμένες Τράπεζες συνεπενδύουν και συγχρηματοδοτούν την ίδρυση και την ανάπτυξη κυρίως μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια με ευνοϊκούς όρους, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και μειώνοντας το συνολικό κόστος δανεισμού.

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση επιτοκίου – Εγγύηση Δανείου
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Τομείς ενδιαφέροντος: Βιομηχανία – Μεταποίηση , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες , Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία , Τουρισμός , Ενέργεια , Περιβάλλον , Μεταφορές
Σε ποιους απευθύνεται: Η Δράση Επιχειρηματικότητα των Νέων έχει ως σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011).
Όροι και προϋποθέσεις: Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στον Επενδυτικό Νόμο (Ν. 3908/25.01.2011).

 

Τι χρηματοδοτείται: Δαπάνες που αναφέρονται στην Απόφαση υπαγωγής, με την οποία το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο εντάχθηκε στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011).

Προϋπολογισμός: 90.000.000 €, εκ των οποίων 30εκατ € αφορούν τη συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 60εκατ € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Περίοδος υποβολής: από 30/12/2011 (Έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού)

Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  ως εξής:

  • Contact Center/Phone Banking της Εθνικής Τράπεζας, καθημερινά και για όλο το 24ωρο, στο 181818 (από το εξωτερικό στο τηλ: 0030 210 4848484) Τηλεφωνικό κέντρο 210 3335000 & 210 3288888
  • Στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

e-mail: info@sigmasolutions.gr

Share this page

FacebookTwitterMore...