ΜΕΤΡΟ 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, την συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ:

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων που θα ενταχθούν στην δράση φτάνει έως το 60% • Μέγιστος Προϋπολογισμός : 600.000€ (πάνω από 40 κλίνες) για υποδομές διανυκτέρευσης – 300.000€ για λοιπές επιχειρήσεις

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στο Μέτρο εντάσσονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά τον κλάδο του τουρισμού (κωδ. κλάδων ΚΑΔ2008 55, 56, 79.1, 77.21.10 και 93.11)

Στο Μέτρο εντάσσονται και ΟΤΑ Α βαθμού και οι εταιρίες τους για δράσεις προβολής και προώθησης περιοχώνς

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης).
 • Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Επενδυτικά σχέδια μόνο σε περιοχές του Άξονα 3 και σε Δημοτικό Διαμέρισμα έως 3.000 κατοίκους

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Ανέγερση ή επέκταση κτιρίων
 • Δημιουργία νέων χώρων ή βελτίωση υφιστάμενων
 • Προμήθεια λογισμικού
 • Δαπάνες Προβολής και Προώθησης
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Δαπάνες Πιστοποίησης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/10/2010

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

                                   e-mail: info@sigmasolutions.gr

Share this page

FacebookTwitterMore...