Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:    ΕΠ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”
Περιοχή εφαρμογής:     Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:    5/3/2012 – 25/6/2012

Δράσεις που αφορούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ), στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στις πράσινες Μεταφορές, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, στη βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και στην αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Τομείς ενδιαφέροντος: Περιβάλλον
Κατηγορία δικαιούχων: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού)
Σε ποιους απευθύνεται: Καλλικρατικοί ΟΤΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
 

Σε επίπεδο πράξεων:

 • Η πράξη υποβάλλεται από Δικαιούχο που είναι νόμιμος κάτοχος και νομέας του ακινήτου / οικοπέδου / έκτασης, στο οποίο θα υλοποιηθεί έργο της προτεινόμενης πράξης. Στην περίπτωση υλοποίησης παρεμβάσεων σε ιδιωτικά ακίνητα, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των νομίμως κατόχων και νομέων των ακινήτων για την συμμετοχή τους στις παρεμβάσεις. Όλες οι παρεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή δεν έχουν νομικά ή ιδιοκτησιακά κωλύματα.
 • Η αγροτική περιοχή που θα υλοποιηθούν τα έργα/παρεμβάσεις χαρακτηρίζεται Αγροτική «Κοινότητα» σύμφωνα με τους ορισμούς που έχουν δοθεί στον Οδηγό Εφαρμογής
 • Να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της πράξης σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος.
 • Η υλοποίηση της πράξης να γίνεται εντός του χρονοδιαγράμματος.
 • Ο προϋπολογισμός της πράξης  να τηρεί τα ελάχιστα και μέγιστα αποδεκτά όρια προϋπολογισμού

Σε επίπεδο Δικαιούχου:

Πρέπει να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας που να περιλαμβάνει δύο διακριτούς φακέλους:

Φάκελος Δικαιολογητικών
Φάκελος Στοιχείων Πράσινων Αγροτικών και Νησιωτικών «Κοινοτήτων»

Τι χρηματοδοτείται

 • Ενδεικτικές Δράσεις του Προγράμματος είναι:
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες και Δημόσια Κτίρια
 • Πράσινες Μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση με χρήση ΑΠΕ
 • Αποθήκευση Περίσσειας Ενέργειας από ΑΠΕ – Χρήση Τεχνολογιών Έξυπνου Δικτύου
 • Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Αφαλάτωση με ΑΠΕ
 • Διαχείριση Απορριμμάτων – Ανακύκλωση, Βιοαέριο κλπ.
 • Ενίσχυση Πράσινης Επιχειρηματικότητας
 • Ηλεκτροπαραγωγή με ΑΠΕ

Προϋπολογισμός: € 50.000.000
Περίοδος υποβολής: από 5/3/2012 έως 25/6/2012

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

Share this page

FacebookTwitterMore...