ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI – RETAIL

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» θέτει ως στόχο την δυναμική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που θα δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ*

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων που θα ενταχθούν στην δράση αναμένεται να φτάνει έως και 60%

Κατώτατα και Ανώτατα Ποσά Επενδυτικών Σχεδίων ανά μέγεθος επιχείρηησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (0 ΕΜΕ) ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
5.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
20.000 € 80.000 € 150.000 € 300.000 € 500.000 €

Ιδία Συμμετοχή κατ  ΄ελάχιστο 25%

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ*:

*: Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις για τις οποίες αθροιστικά ισχύουν τα παρακάτω :

 • Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης να ανήκει στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου
 • Έχει κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη διαχειριστική χρήσηω
 • Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό το καθεστώς De Minimis

Σημ : Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί υπό το καθεστώς DE MINIMIS

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Α. Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων με αξιοποίηση ΤΠΕ. (μέγιστο 80% του σχεδίου)

Ενδεικτικά

 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση εμπορευμάτων
 • E-invoicing
 • E-payments, E-shop
 • Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής

Β. Ενίσχυση εξωστρέφειας.(μέγιστο 20% του σχεδίου)

Ενδεικτικά

 • Digital Signage
 • Διαδραστικές βιτρίνες
 • Geo—location services
 • Ηλεκτρονικά κουπόνια
 • Διαδικτυακές καμπάνιες

Είναι υποχρεωτικός ο συνδυασμός Α και Β

Υποβολές  έως 15/02/2011

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 2310905470,

                                   e-mail: info@sigmasolutions.gr

 

Share this page

FacebookTwitterMore...